ISO 15189  Kvalitetsstyring på laboratorier

På mange kliniske laboratorier er man enten akkrediteret eller på vej mod en akkreditering hos DANAK. På andre laboratorier har man, eller arbejder man mod at implementere den danske kvalitetsmodel, DDKM.

 

Fælles for begge typer af opgaver er, at det bagvedliggende kvalitetsstyringssystem bør bygge på kravene fra den internationale standard ISO 15189, der er en kravmodel rettet mod kvalitetssikring på  laboratorier.

 

I ILS har vi erfaring for, at kendskab til ovennævnte standard blandt medarbejderne på et medicinsk laboratorium letter såvel implementering af systemet samt den efterfølgende videreudvikling af laboratoriets kvalitetsstyringssystem.

 

Vi tilbyder derfor et dagskursus hvor kravene i ISO 15189 gennemgås med eksempler på, hvordan disse effektivt og værdiskabende implementeres på det enkelte  laboratorium. Hovedemner på kurset er:

 

• Kvalitet og kvalitetsstyring generelt

• Gennemgang af ISO 15189

• Implementering af kvalitetsstyringssystem

 

Kurset tilbydes som et åbent kursus med en kursuspris på kr. 3.000.- ex moms, eller som et kundekursus tilpasset det enkelte medicinske laboratoriums behov og situation. Kunde kurset gennemføres til en fast pris på kr. 20.000,- ex moms.

 

Ønsker du mere information om kurset, så kontakt underviser på kurset Peter Nygaard

 

Gennem mere end 20 års gang på danske medicinske laboratorier har vi i ILS opbygget en stor viden om, hvad der kendetegner det effektive laboratorium, samt hvordan forudsætningerne for dette etableres. Det er bl.a. viden om:

 

• Effektive analysemetoder

• Reagenser

• Analyseinstrumenter

• Kvalitetssikring og processer

 

Denne viden tilbyder vi nu markedet gennem vores nye funktion:

ILS VidensCenter.

Vi vil derfor henover de kommende år udvikle og tilbyde kurser og rådgivningsydelser i relation til ovenstående emner.  Vore kurser tilbydes dels som åbne kurser, men også som kundetilpassede kurser, rettet mod det enkelte laboratoriums behov.

 

En række af centerets kurser og rådgivningsydelser vil blive udviklet i tæt dialog med vores kunder og samarbejdspartnere.

 

ILS Danmark

Gydevang 22A

3450 Allerød

Telefon +45 4814 1850

E-mail: ils@ilsdk.dk

Persondatapolitik

 

Bankforbindelse: Jyske Bank

CVR 15731591

Følg ILS på Linkedin