ILS Produktoversigt

For yderligere information

kontakt venligst:

Mette Janniche

Produktchef, Klinisk Kemi, Elektroforese

Kia Bekker Brandal

Produktspecialist, Elektroforese

Capillarys 3 Tera

Mini Cap FP

Hydrasys 2 Scan Iso

Capillarys 3 Tera

 

Capillarys 3 er meget mere end blot en opgradering af Capillarys 2. Den omfatter et unikt og eksklusivt automatiseringsprogram, designet for at møde de nuværende og fremtidige behov for alle laboratorier.


Capillarys 3 Tera tilbyder ydermere et højere throughput med sine 12 kapillærer, tilkobling til en udbygget tubeloader eller en workcell konfiguration. Endvidere tilbydes også tilslutning til laboratoriets Track Automation.

Capillarys 3 Tera kan leveres i flere forskellige konfigurationer.

 • Stand Alone instrument.
 • Med en Tubeloader, der kan indeholde ekstra 480 prøverør.
 • Bygget sammen til en workcell med op til 3 instrumenter, Capillarys 3 Tera MC. MC konfigurationen er i stand til at levere et højt antal af samme analyse eller et udvalg af forskellige analyser, som udføres samtidigt.
 • Capillarys 3 Tera TLA, som kan anvendes i forbindelse med Track Automation.


Capillarys 3 programmet tilbyder i dag følgende analyser: HbA1 på fuld- og kapillær-blod, Protein og Immunotyping på serum.


I nærmeste fremtid tilbydes yderligere: Hæmoglobin-varianter på fuldblod, CDT, Protein HR samt Protein og IT på urin.

Throughput:

 • HbA1c: Fra 70 tests/h for Capillarys 3 Tera stand alone -
  og op til 210 tests/h for Capillarys 3 Tera MC konfigurationen.
 • Proteiner: Fra 130 tests/h for Capillarys 3 Tera stand alone
  og op til 390 tests/h med Capillarys 3 Tera MC konfigurationen.


Features:

 • Fra 120 rør i instrumentets inlet-område og op til i alt 600 rør
  sammen med den ekstra Tubeloader.
 • Walk-away-tid: HbA1c > 5 timer, Proteiner > 2,5 timer.
 • Kan analysere 24/7.
 • Automatisk, programmerbar opstart og nedlukning.
 • Automatisk programmerbar vedligeholdelse.
 • Reagensområde med 4 positioner som kan benyttes til forskellige buffere for at opnå fleksibilitet i testmenuen eller flere af samme type buffer, for at opnå en højere kapacitet for samme analyse.
 • Sekundært, kølet reagensområde til hjælpe- og vedligeholdelsesreagenser IT reagenser, rensevæsker m.v. Reagensflaskerne for sekundærreagenserne er lukkede og man kan vælge at lade dem forblive på instrumentet.
 • LCD touch-skærm til betjening af instrumentet.
 • Farvekodet lys bag reagensdunke, som også signalerer, når en dunk snart skal skiftes.
 • Mulighed for tilslutning af spild til laboratorieafløb.

 

Prøvetyper:

 • Fuldblod (med opblanding og cap piercing).
 • Kapillærblod
 • Serum
 • Urin*
 • Navlesnorsblod*
 • Fuldblod, tørret på filterpapir*

*): Under udvikling

 

Positiv identifikation og sporbarhed på reagenser:

 • RFID mærkede prøveracks
 • Positiv prøveidentifikation med fuld sporbarhed fra prøverør til endelige resultat.
 • Fuld sporbarhed og reagensstyring gennem RFID mærkning for buffere,
  antistoffer, rensevæsker m.v.

 

Sampling Mode:

 • Batch optimering.
 • Kontinuert prøve-loading.
 • Direkte opsugning fra primærrør.
 • Opsugning fra åbne og lukkede glas (Cap piercing for fuldblodsanalyser).
 • Effektiv opblanding af fuldblodsprøver ved vending.

 

Kapillærer:

 • 12 silicacoatede kapillærer.
 • Migrationen udføres under nøje temperaturkontrol.

MiniCap FlexPiercer fra Sebia

fuld-automatisk kapillær-elektroforese system.

 

MiniCap separerer proteiner ved hjælp af kapillærelektroforese og detekterer herefter protein direkte vha. optisk fiber, koblet til hver kapillær.

MiniCap har 2 kapillærer, som er termisk isolerede – og temperaturen reguleres meget præcist vha. peltiéreffekt.

MiniCap er et meget kompakt instrument, som er meget enkelt at betjene og vedligeholde.

Prøver anbringes i prøvetallerken med plads til 28 prøver (Primærrør med stregkode eller prøvekopper). Prøver analyseres parallelt, to og to. Det er således muligt at opnå en kapacitet på 8 HbA1c-, 20 Proteinelektroforese- eller 3 Immunotypning-prøver pr time.

 

MiniCap FlexPiercer har ydermere mulighed for at udføre opblanding og cappiercing på fuldblodsprøver til bl.a. HbA1c og Hæmoglobinvarianter.

 

Sebia udvikler fortsat analyser til MiniCap systemet. I dag tilbydes bl.a. kits til HbA1c, Hæmoglobinvarianter, proteinelektroforese i 6 fraktioner (Alb, α1, α2, β1, β2, γ) Endvidere tilbydes kits til urinelektroforese, CDT (Carbohydratdeficient transferrin) samt metode til identifikation af M-komponenter (Immunotyping) med automatisk forbehandling af prøverne. Det sidstnævnte kit kan både anvendes til serum og urin.

 

MiniCap styres af en avanceret, Windows®-baseret software, Phoresis, indeholdende meget let betjent kurve-editering, QC program, ”curve overlay”, brugerdefinerede patient-rapport layout, bidirektionel kommunikation med host computer og meget mere. Endvidere fungerer programmet som en samlende database for patient-resultater og QC. Herved opnås meget let anvendelige søgemuligheder for patienthistorik.

 

 

Hydrasys 2 Scan Focusing

Automatisk multiparameter agarose gel elektroforese system

 

HYDRASYS 2 systemet fra Sebia er designet til automatiserede elektroforeseanalyser. Instrumentet passer til et bredt spektrum af analysemængder. Systemet er meget kompakt og kan let indpasses i alle størrelser af laboratorier.

Med det meget enkle system kan brugeren hurtigt gennemføre alle agarose-elektroforese assays fra HYDRAGEL serien: Protein, Proteinuri, Immunfiksation, Lipoproteiner, Hæmoglobinvarianter, LDL/HDL Cholesterol og Iso-enzymer.

 

Ved hjælp af FOCUSING (ISO) modulet, har systemet indbygget en højspændings-strømforsyning som giver brugeren mulighed for at udføre isoelektrisk fokusering såsom CSF IEF og α1-AT IEF.

 

Instrumentet er designet til at yde brugervenlighed, med alle systemets funktioner styret via en overskuelig og letlæselig touch-skærm.

 

HYDRASYS 2 Scan består af tre moduler; et migrations-, et farve- og et skanningsmodul.

I migrationsmodulet foregår automatisk applikation, migration og fiksering/tørring af gelen.

Farvemodulet benyttes til automatisk farvning, affarvning og tørring af gelen.

Gelen kan umiddelbart overføres til scanningsmodulet, hvor skanning foretages hurtigt og let.

De tre moduler arbejder uafhængigt af hinanden og det er således muligt at farve en gel og udføre migration, skanne og redigere skanninger samtidigt.

 

 

HYDRASYS 2 er fleksibel og kan udføre elektroforese på henholdsvis 7, 15 og for visse metoder 30.

HYDRASYS 2 har et unikt applikationssystem, der giver meget skarpe, adskilte zoner, en exceptionel reproducerbarhed og en meget høj følsomhed.

Skanneren i Hydrasys 2 styres af en avanceret, Windows®-baseret software, Phoresis, indeholdende meget let betjent kurve-editering, QC program, ”curve overlay”, brugerdefinerede patient-rapport layout, bidirektionel kommunikation med host computer og meget mere. Endvidere fungerer programmet som en samlende database for patient-resultater og QC. Herved opnås meget letanvendelige søgemuligheder for patienthistorik. Databasen er den samme som afdelingen allerede benytter sig af, og vil fortsat kunne anvendes til dataopsamling for både Capillarys 2 og Hydrasys 2 Scan. Herved sikres også kontinuitet i forhold til afdelingens nuværende patient-historik.

 

 

ILS Danmark

Gydevang 22A

3450 Allerød

 

Telefon +45 4814 1850

E-mail: ils@ilsdk.dk

Persondatapolitik

 

Bankforbindelse: Jyske Bank

CVR 15731591

Følg ILS på Linkedin