ILS Produktoversigt

For yderligere information

kontakt venligst:

Anette Martinsen

Applikations og Supportchef

ROTEM

Blodgas

GEM 4000 Plus

GEM 3500

ROTEM sigma

Rotem

Der er gennem de seneste år kommet øget fokus på at sikre optimal og rationel anvendelse af blodprodukter, samt at nedsætte mortalitet og morbiditet som følge af blødningskoagulopati (Patient Blood Management).

Dette medfører, at der på mange laboratorier er indført fuldblodskoagulationsanalyser til monitorering af hhv. blødning og behandling. Baggrunden for den bedre korrelation mellem disse analyser og kliniske blødningstilstande i forhold til de plasmabaserede analyser er, at analysen udføres på fuldblod dvs. med tilstedeværelse af trombocytter og andre blodceller, hvilket er en forudsætning for at vurdere patienternes evne til at generere trombin in vivo.  Evnen til trombin generering er afgørende for det dannede koagels styrke og dermed for at opnå hæmostase. Ydermere identificerer fuldblodkoagulationanalyserne, som de eneste, patologisk øget fibrinolyse (hyperfibrinolyse), som kan optræde ved svære traumer, gynækologiske-obstetriske blødninger, samt ved iskæmi- og re-perfusions indgreb såsom hjertekirurgi med hjerte-lunge-maskine og aortakirurgi.

 

Hurtig evaluering af koagulopatier til optimering af patientbehandlingen

 • Hurtigt resultat- muliggør hurtig behandlings beslutning
 • Bevist viskoelatisk teknologi (Thromboelastometri)
 • Differential analyse af hæmostase i fuldblod
 • Giver værdifuld information om:
 • Funktionen af koagulations faktorer i både den
  intrinsiske og extrinsiske kaskade
 • Trombocytternes bidrag til klot formation
 • Fibrinogen niveau og fibrinets evne til polymerisation
 • Heparin effekt
 • Klot stabilitet/ hyperfibrinolyse
 • Publicerede algoritmer til vejledning
 • Nem og sikker håndtering
 • Sparer tid, hvor tiden er kritisk
 • Reducerer total- omkostninger i transfusionsbehandling

 

ROTEM delta

Differentiel diagnose ved udførelse af 4 test

Forenklet resultatanalyse med farvekodede TEMogrammer Resultater udenfor normalområde fremhæves Patientkurveoverlay for nem terapiovervågning

Resultatkurveoverlay med standardkurver for forenklet fortolkning

 

 

ROTEM Platelet

Bruges sammen med ROTEM delta

 • Måler trombocyt aggregation vha. impedance aggregometry
 • Måletid kun 6 min
 • 3 mulige aktiveringsvejeRotem sigma

Fuldautomatisk ROTEM®- pipettering og testforberedelse ikke
påkrævet Banebrydende kombination af innovativ automatiseret
funktionalitet med godkendt veletableret ROTEM® teknologi.

Automatiseret funktionalitetskontrol før hver måling

 

 

 

ROTEM delta

ROTEM Platelet

Blodgas fra IL

Så avanceret, at det er enkelt. Så enkelt, at det er revolutionerende!

GEM instrumenterne til måling af blodgas, er det eneste kassette system på markedet,
hvor alt er samlet i èn kassette.

Det unikke FDA godkendte iQM (Intelligent Quality Management) system er et aktivt kvalitetstyrings- system, som sikrer konstant monitorering af den analytiske proces i real-time, automatisk fejlfinding, automatisk udbedring og dokumentation af alle korrektioner, og erstatter dermed brugen af traditionel ekstern kvalitets kontrol.

iQM tilbyder automatisk, komplet kvalitetsstyring, som strækker sig langt ud over den gængse ”automatisk kvalitets-kontrol”. iQM tager populært sagt ansvaret for kvalitetsstyring, fejludbedring, dokumentation m.v.

Dette er enestående ikke mindst for decentralt placerede instrumenter.

Endvidere sikrer iQM, at opståede fejl på målesystemet registreres, og korrigeres indenfor få minutter. Dette skal sammenlignes med traditionel/automatisk kvalitetskontrol, hvor fejldetektionen kan tage lang tid, efter et problem er opstået på målesystemet.

Med dette uovertrufne system adskiller GEM instrumenterne sig fra alle andre systemer.

The bar has been raised! A new standard for quality control has been set.

Citat af James Westgard, internationalt anerkendt QC ekspert og ophavsmand til multirule QC (populært kendt som "Westgard regler").

 

GEM instrumenter har hurtig og enkel betjening, og kræver ingen vedligehold.

Det unikke kassette system giver mulighed for måling af op til 17 parametre, her i blandt pH, Glu, Lac, Ca ++ og op til 24 beregnede parameter, f.eks TCO2 og HCO3-(c).

 

Antal test pr. kassette fra 75- 600.

 

5 års garanti på instrumentet.

 

 

GEM4000 og GEM4000 plus

 

Indbygget Co-Oximeter hvilket giver mulighed for måling og beregning af flere parametre f.eks: O2Hb og MetHb

 

Uovertruffent kvalitets program og kvalitets resultater med ét enkelt tryk. Mulighed for fjernadministration via GEMWeb Plus Custom Connectivity.

 

 

 

GEM3500

 

Samme enkle betjening og uovertrufne kvalitets program som GEM4000.

 

Mulighed for at tilkoble GEM OPL Co-Oximeter.

 

 

 

ILS Danmark

Gydevang 22A

3450 Allerød

 

Telefon +45 4814 1850

E-mail: ils@ilsdk.dk

Persondatapolitik

 

Bankforbindelse: Jyske Bank

CVR 15731591

Følg ILS på Linkedin